• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6

Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λευκωσίας

Ο θεσμός των Εσπερινών Σχολών προωθεί τους στόχους Διά Βίου Μάθησης, η οποία αποτελέι σήμερα προτεραιότητα των σύγχρονων κοινωνιών της γνώσης και των πολιτών γιατί ενδυναμώνει την πνευματική ολοκλήρωση του ατόμου και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. Η ανάγκη για συνεχή ανανέωση των γνώσεων και η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας επιβάλλουν όπως η μόρφωση του πληθυσμού είναι μια ισόβια λειτουργία, που χρονικά δε θα περιορίζεται στη σχολική περίοδο αλλά θα διαρκεί σε ολόκληρη τη ζωή του ατόμου με σκοπό να το κρατά συνεχώς ενήμερο για ό,τι συμβαίνει γύρω του και να το βοηθά να αναπτύσσει τις δυνατότητές του, ώστε να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις απαιτήσεις μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης κοινωνίας και να συμβάλλει δημιουργικά στην πρόοδο της.

Η φοίτηση στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή είναι θεσμοθετημένη και μπορεί να είναι διάρκειας ενός, δύο, τριών ή τεσσάρων χρόνων, ανάλογα με την προηγούμενη φοίτηση και τα προσόντα που προσκομίζονται. Καταλήγει σε απολυτήριο ισοδύναμο με τα απολυτήρια πρωινής φοίτησης Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.

 

Η Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λευκωσίας ήταν μέχρι το 2011 η μοναδική Εσπερινή Τεχνική Σχολή. Μετά από την επιτυχή αξιολόγηση της Σχολής μας και αναγνωρίζοντας τη σημαντική συνεισφορά της στην παιδεία και γενικότερα στην κοινωνία του τόπου μας, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αποφάσισε τη δημιουργία δεύτερης εσπερινής τεχνικής σχολής στη Λεμεσό, η οποία λειτουργεί από τη σχολική χρονιά 2011-2012. 

 

Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών δικαιούνται να παρακαθίσουν και σε ειδικές εξετάσεις στις οποίες εξετάζονται στα γενικά μαθήματα και στην Τεχνολογία της ειδικότητας τους. Με τον τρόπο αυτό, διεκδικούν θέση στα Ανώτερα και Ανώτατα Ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό και από μια άλλη ομάδα θέσεων που παραχωρούνται αποκλειστικά στους απόφοιτούς μας. Παράλληλα αποκτούν προσόντα για να εργαστούν σε παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, συμβάλλοντας έτσι στην άμεση αύξηση της απασχολησιμότητας.

 

Για όλα τα προγράμματα πρακτικής κατεύθυνσης που προσφέρονται στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή, η φοίτηση είναι δωρεάν, ενώ για τα απογευματινά/βραδινά τμήματα καταβάλλονται δίδακτρα που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

 

Η κανονική φοίτηση στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή είναι τετραετής (Α’, Β’, Γ’, και Δ’ τάξη) και οι μαθητές κατατάσσονται σε κάθε τάξη ως ακολούθως:

 

Στην Α’ τάξη:

Στη Β’ τάξη:

Στη Γ’ τάξη:

Στη Δ’ τάξη:

• Απόφοιτοι Γυμνασίου

αφού προσκομίσουν

σχετικό απολυτήριο ή

όσοι φοίτησαν στο Α’

έτος σε Σχολείο Μέσης

Εκπαίδευσης αλλά διέκοψαν ή έμειναν στάσιμοι.

• Απόφοιτοι Λυκείων οι

οποίοι παρακολου-

θούν μόνο τα Τεχνολογικά και Εργαστηριακά μαθήματα του

κλάδου και ειδικότητας που επιλέγουν

 

• Όσοι προβιβάστηκαν

σ’ αυτή από την Α’ τάξη της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής.

• Όσοι προβιβάστηκαν

από τη Α’ τάξη ή φοίτησαν στη Β’ τάξη σε

Δημόσια εξατάξια Σχολή Μέσης Τεχνικής και

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αλλά διέκοψαν ή έμειναν στάσιμοι.

 

• Όσοι προβιβάστηκαν σ’ αυτή από την Β’ τάξη της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής.

• Όσοι προβιβάστηκαν από τη

Β’ τάξη ή φοίτησαν στη Γ’ τάξη σε Δημόσια εξατάξια Σχολή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αλλά διέκοψαν ή έμειναν στάσιμοι.

• Απόφοιτοι τετρατάξιων Δη-

μοσίων Σχολών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αφού προσκομί-

σουν σχετικό απολυτήριο.

• Όσοι προβιβάστηκαν σ’

αυτήν από την Γ’ τάξη

της Εσπερινής Τεχνικής

Σχολής.

• Απόφοιτοι πεντατάξιων

Δημοσιών Σχολών Μέσης

Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αφού

προσκομίσουν σχετικό

απολυτήριο και αποδείξουν τριετή τουλάχιστον

Τεχνική πείρα σε καθήκοντα συναφή με τον

κλάδο σπουδών τους.

 

 

Επίσης, δικαίωμα φοίτησης έχουν:

• Απόφοιτοι του Συστήματος Μαθητείας, ακόμα κι αν δεν κατέχουν απολυτήριο Γυμνασίου, νοουμένου ότι θα επιτύχουν σε κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις. Το επίπεδο και το περιεχόμενο των εξετάσεων καθορίζεται ανάλογα με την περίπτωση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

• Άτομα που έχουν φοιτήσει σε ιδιωτικές σχολές ή σε ξενόγλωσσα σχολεία νοουμένου ότι θα επιτύχουν σε κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις.

Στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή μπορούν να λειτουργήσουν οι πιο κάτω κλάδοι και ειδικότητες εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων μαθητών για κάθε κλάδο.

 

ΚΛΑΔΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

Μηχανολογίας

Μηχανικών παραγωγής – εργαλειομηχανών

Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών συστημάτων

Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών

Μηχανικής Αυτοκινήτων

Ηλεκτρολογίας – ηλεκτρονικών των Αυτοκινήτων

Δικύκλων και Μηχανών σκαφών

 

Ηλεκτρολογίας

Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Ηλεκτρικών Μηχανών, Αυτοματισμών και συστημάτων ελέγχου

Οικιακών συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού

ηλεκτρονικών επικοινωνιών

ηλεκτρονικών

Μηχανικής ηλεκτρονικών υπολογιστών

Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής

Πολιτικής Μηχανικής

Οικοδομικής

τοπογραφίας

Ξυλουργικής / Επιπλοποιίας

Σχεδίασης και Κατασκευής επίπλων

Ξυλουργικής – επιπλοποιίας

Καλλιτεχνικών Σπουδών

Γραφικών τεχνών

Διακοσμητικής

Αργυροχοΐας – Χρυσοχοΐας

Ένδυσης

Σχεδιαστών Μόδας

Παραγωγής ειδών Ένδυσης

Υπηρεσιών

Υπαλλήλων τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων

Στελεχών πωλήσεων

Ιδιαιτέρων Γραμματέων

Κομμωτικής / Αισθητικής

Κομμωτικής

Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών

Μαγειρικής – Τραπεζοκομίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22461316, από τις 5.00 μ.μ. μέχρι τις 9.00 μ.μ.